Nivadak Abhanga Sangrah 22

निवडक अभंग संग्रह २२ *भजो रे भैया राम गोविंद हरि ॥धृ॥जप तप साधन कछु नहीं लागत । खरचत नहीं गठरी ॥१॥संतति संपति सुखके कारन । ज्यासे भूल परी ॥२॥कहत कबीर…

Continue Reading Nivadak Abhanga Sangrah 22

Nivadak Abhanga Sangrah 21

निवडक अभंग संग्रह २१ *उदार तूं हरी । ऎसी कीर्ति चराचरीं । अनंत हे थोरी । गर्जताती पवाडे ॥१॥तुझे पायीं माझा भाव । पुसी जन्ममरण ठाव । देवाचा तूं देव…

Continue Reading Nivadak Abhanga Sangrah 21

Nivadak Abhanga Sangrah 20

निवडक अभंग संग्रह २० नाम घेतां मन निवे । जिव्हे अमृतचि स्त्रवे । होताती बरवे । ऎसे शकुन लाभाचे ॥१॥मन रंगले रंगले । तुझ्या चरणी स्थिरावलें । केलिया विठ्ठलें ।…

Continue Reading Nivadak Abhanga Sangrah 20

Nivadak Abhanga Sangrah 19

निवडक अभंग संग्रह १९ *आम्हां भाविकांची जाती । एकविध जी श्रीपती । अळंकारयुक्ति । सरों शकेचि ना ॥१॥जाणे माउली त्या खुणा । क्षोभ उपजो नेदी मना । शांतवूनि स्तना ।…

Continue Reading Nivadak Abhanga Sangrah 19

Nivadak Abhanga Sangrah 18

निवडक अभंग संग्रह १८ *उजळावया आलों वाटा । खरा खोटा निवाडा ॥१॥बोलविले बोलें बोल । धनी विठ्ठल सन्निध ॥२॥तरी मनीं नाही शंका । बळें एका स्वामीच्या ॥३॥तुका म्हणॆ नये आम्हां…

Continue Reading Nivadak Abhanga Sangrah 18

Nivadak Abhanga Sangrah 17

निवडक अभंग संग्रह १७ *सर्वात्मकपण । माझें हिरोनि नेतो कोण ॥१॥मनीं भक्तीची आवडी । हेवा व्हावी ऎशी जोडी ॥२॥घेईन जन्मांतरे । हेंचि करावया खरें ॥३॥तुका म्हणे देवा । ऋणी करुनि…

Continue Reading Nivadak Abhanga Sangrah 17

Nivadak Abhanga Sangrah 16

निवडक अभंग संग्रह १६ *हेंचि थोर भक्ति आवडते देवा । संकल्पावी माया संसाराची ॥१॥ठेविलें अनंतें तैसेचि राहावें । चित्तीं असा द्यावें समाधान ॥२॥वाहिल्या उद्वेग दु :खचि केवळ । भोगणॆं तें…

Continue Reading Nivadak Abhanga Sangrah 16

Nivadak Abhanga Sangrah 15

निवडक अभंग संग्रह १५ *निष्ठावंत भाव भक्तांचा स्वधर्म । निर्धार हें वर्म चुकों नये ॥१॥निष्काम निश्र्चळ विठ्ठलीं विश्र्वास । पाहों नये वास आणिकांची ॥२॥तुका म्हणे ऎसा कोण उपेक्षिला । नाहीं…

Continue Reading Nivadak Abhanga Sangrah 15

Nivadak Abhanga Sangrah 14

निवडक अभंग संग्रह १४ *मायबापें जरी सर्पीण की बोका । त्यांचे संगे सुखा न पवे बाळ ॥१॥चंदनाचा शुळ सोनियाची बेडी । सुख नेदी फ़ोडी प्राण नाशी ॥२॥तुका म्हणे नरकीं घाली…

Continue Reading Nivadak Abhanga Sangrah 14

Nivadak Abhanga Sangrah 13

निवडक अभंग संग्रह १३ *लागोनियां पाया विनवितो तुम्हांला । कर टाळीं बोला मुखें नाम ॥१॥विठ्ठल विठ्ठल म्हणा वेळोवेळा । हा सुख सोहळा स्वर्गी नाहीं ॥२॥कृष्ण विष्णु हरि गोविंद । मार्ग…

Continue Reading Nivadak Abhanga Sangrah 13